ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

BPI REAL ESTATE: odpowiedzialne i zrównoważone inwestycje deweloperskie.

Promiejski deweloper, którego projekty lubią się wyróżniać

Ludzie, którzy znajdują się w sercu każdego projektu planowanej przez nas inwestycji, motywują nas do wdrażania coraz to bardziej innowacyjnych rozwiązań, zarówno w zakresie mobilności, efektywności energetycznej, jak i wpływu na środowisko.

Projektowanie i budowanie miast przyszłości często wymaga odważnych decyzji.

Dobrze zaprojektowane inwestycje, wysokiej jakości architektura, inspirujące przestrzenie i społeczna odpowiedzialność biznesu mają kluczowe znaczenie w kreowaniu bardziej zrównoważonej przestrzeni miejskiej, której każdy użytkownik pełni równie ważną funkcję.

 

BPI REAL ESTATE od 30 lat  wyznacza standardy i buduje miasta często wyprzedzając przyszłe trendy.

Urban Shaper

«Kształtujemy przestrzeń miejską poprzez inspirujące inwestycje deweloperskie realizowane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju»

Projekty, które przynoszą wymierne korzyści lokalnej społeczności i środowisku

W swojej działalności biznesowej BPI REAL ESTATE  kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, a także poświęca coraz większą uwagę takim zagadnieniom jak kryteria SDG  (ang. Social Development Goals czyli Cele Zrównoważonego Rozwoju) czy ESG (ang. Environmental Social and Corporate Governance, czyli Środowisko Naturalne, Społeczeństwo i Ład Korporacyjny), na poziomie planowania i realizacji wszystkich nowych inwestycji, co przynosi wymierne korzyści zarówno lokalnej społeczności jak i środowisku.

Takie praktyczne podejście jest dobrze zakorzenione w filozofii i wartościach BPI REAL ESTATE.

 

NASZ POZYTYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO W CIĄGU OSTATNICH 12 MIESIĘCY :

Przywiązujemy dużą wagę do emitowanego przez nas śladu węglowego

Dokładnie analizujemy ślad węglowy, który emituje każdy z realizowanych przez nas projektów. Zarówno na poziomie planowania jak i budowy  każdej inwestycji kierujemy się konkretnie zdefiniowanymi kryteriami, takimi jak chociażby poszczególne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

W praktyce 3 z 17 jakże wymagających celów zrównoważonego rozwoju zostały wpisane jako priorytetowe do strategii rozwoju przyjętej przez Zarząd BPI REAL ESTATE i muszą być brane pod uwagę w każdym aspekcie naszej działalności. Są to: niedroga i czysta energia (SDG nr 7), zrównoważone miasta i społeczności (SDG nr 11) oraz partnerstwa, które wspierają te cele (SDG nr 17). Co więcej, sześć kolejnych SDG z listy celów zrównoważonego rozwoju jest często dodatkowo przez nas wdrażana w zależności od możliwości danego projektu.

 

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem, inwestorem, osobą prywatną czy profesjonalistą –
zawsze możesz liczyć na BPI REAL ESTATE w przypadku realizacji projektów, które dają gwarancje trwałości.

* Projekty/etapy liczone w 100%, jeśli w momencie dokonywania pomiaru są w fazie od 6 miesięcy przed złożeniem pozwolenia do 6 miesięcy po oddaniu obiektu do użytku.

** bez paliw kopalnych: gazu, oleju opałowego, węgla.

*** projekty przyjazne dla środowiska: obejmujące co najmniej CHP, sieć ciepłowniczą wykorzystującą biomasę, pellet lub energię geotermalną, budynki pasywne lub projekty, które są co najmniej o 10% bardziej wydajne niż wymaga tego krajowy standard nZEB.